Počuli ste už o profylaktickej liečbe? Práve profylaktická čiže preventívna liečba je zameraná na zníženie počtu migrenóznych dní tak, aby pacient žil bez migrény čo najdlhšiu dobu.