Pre lepšiu diagnostiku a liečbu ochorenia si veďte tzv. denník migrenika. Pomôže nielen vám, ale aj vášmu ošetrujúcemu lekárovi.