Keď pociťujete príznaky, ktoré sa prejavujú pulzujúcou bolesťou mali by ste spozornieť.  
Pre lepšiu diagnostiku a liečbu ochorenia si veďte tzv. denník migrenika. Pomôže nielen vám, ale aj vášmu ošetrujúcemu lekárovi.
Jednoduchým testom môžete zistiť či trpíte migrénou, alebo len bolesťou hlavy. Otestujte sa za pár sekúnd.