Chcú zlepšiť dostupnosť neurologického vyšetrenia nediagnostikovaným migrenikom.
Keď pociťujete príznaky, ktoré sa prejavujú pulzujúcou bolesťou mali by ste spozornieť.  
Pre lepšiu diagnostiku a liečbu ochorenia si veďte tzv. denník migrenika. Pomôže nielen vám, ale aj vášmu ošetrujúcemu lekárovi.