Exkluzívny rozhovor so zakladateľkou organizácie Migréna je choroba.