Príbehy, ktoré píše migréna: Jana a jej príbeh migreničky.

Druhý príbeh hovorí o Jane, ktorá dosahuje vynikajúce pracovné úspechy. Jej pracovný a osobný život je však výrazne limitovaný migrénami, ktoré zasahujú do jej života. Pýtate sa ako? Odpoveď nájdete v našom videu. 

Jana a jej príbeh migreničky.