Počuli ste už o profylaktickej liečbe?

Väčšina pacientov trpiacich migrénou žije dlhé roky v tom, že migréna je „len bolesť hlavy“. V ostatnom období sa viac ako inokedy hovorí o migréne ako chorobe, ktorá sa však liečiť dá. Vyžaduje si individuálny prístup lekára k pacientovi a hlavne samotný pacient by mal svoj zdravotný stav konzultovať s lekárom – špecialistom. Práve ten môže pacientovi odporučiť tzv. profylaktickú liečbu. A o nej budeme hovoriť v nasledujúcich riadkoch. 

Pozor na chronickú migrénu

Mnohí pacienti bojujú s migrénou v momente, kedy ich doslova „prepadne“. Siahajú po liekoch utišujúcich bolesť a ani si neuvedomujú, že práve nadmerné užívanie liekov proti bolesti môže vyvolať presne opačný efekt – tzv. chronickú migrénu.  „Chronická migréna je stav, kedy pacient trpí bolesťami hlavy takmer denne, resp. viac ako 15 dní v mesiaci. Bolesť nebýva veľmi silná, ale pacient cíti, že ho bolí hlava, čo mu výrazne znižuje celkovú kvalitu života, hovorí prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti prof. MUDr. Zuzana Gdovinová CSc., FESO, prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach.

Prevencia je dôležitá 

Aby ste sa nedostali do stavu chronickej migrény, mali by ste nielenže obmedziť užívanie liekov proti bolesti, ale začať bojovať proti migréne preventívne. Počuli ste už o profylaktickej liečbe? Práve profylaktická čiže preventívna liečba je zameraná na zníženie počtu migrenóznych dní tak, aby pacient žil bez migrény čo najdlhšiu dobu. „Zatiaľ čo pri samotnej bolesti hlavy pacienti užívajú lieky na jej zastavenie resp. zmiernenie, preventívna liečba má zabrániť vzniku bolesti ako takej, hovorí prof. Gdovinová.

Kedy prichádza do úvahy preventívna liečba migrény? 

  • pokiaľ máte migrénu viac ako 3 až 4 krát do mesiaca[1]
  • záchvaty migrény sú veľmi závažné a výrazne vás obmedzujú v dennom živote
  • pokiaľ migrenózny záchvat trvá viac ako 48 hodín

Vyhýbajte sa spúšťačom

Pacienti, ktorí podstupujú profylaktickú liečbu by sa zároveň mali vyhýbať aj známym spúšťacím faktorom migrény. Najčastejšie spúšťacie faktory migrénových záchvatov sú: nedostatočný spánok, nadmerné teplo a vlhkosť prostredia, niektoré typy jedál ako čokoláda, tvrdé syry s obsahom tyramínu, alkoholické nápoje, citrusové plody, orechy, nadmerný príjem kofeínu, ale aj náhle vysadenie kofeínu, niektoré lieky ako antikonceptíva, nadužívanie analgetík. Problémom sú intenzívne senzorické stimuly ako ostré oslnivé svetlo, blikajúce svetlo, intenzívne pachy či dym. 

„Profylaktická liečba v kombinácii s elimináciou spúšťačov migrény môže priniesť pacientovi želaný efekt v podobe dlhšieho obdobia bez migrenóznych záchvatov, resp. zníženie ich intenzity a dĺžky trvania,“ uzatvára prof. Gdovinová.  

Článok vznikol vďaka podpore spoločnosťou Novartis


[1] V. Donáth: Preventívna liečba migrény, Lekárske listy, október 2018, 27-31

Súvisiace články