Neurológovia otvárajú extra hodiny pre migrenikov

Vybrané neurologické ambulancie sa v mesiacoch január - apríl 2020 zapojili do projektu „Extra hodín venovaných migréne“, v rámci ktorých vychádzajú v ústrety tým pacientom, ktorí majú príznaky migrény, ale zatiaľ nemajú stanovenú diagnózu, a teda nie sú liečení. V rámci projektu „Extra hodín venovaných migréne“, im môžu v zapojených ambulanciách v špeciálne vyhradených hodinách (mimo ordinačných a doplnkových hodín) diagnostikovať, či touto diagnózou trpia alebo nie.

 

Neurológovia otvárajú extra hodiny pre migrenikov

Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť neurologického vyšetrenia nediagnostikovaným migrenikom, a tým im pomôcť zvládať život s touto neľahkou diagnózou. Projekt nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, ale prebieha s finančnou podporou spoločnosti Novartis. Od pacientov sa nevyžadujú ďalšie úhrady ani poplatky.

Ak trpíte príznakmi migrény, ale zatiaľ nemáte stanovenú diagnózu a nie ste liečení neurológom, môžete kontaktovať niektorú z ambulancií zapojených do projektu a získať tak včasnú pomoc.

 

Zoznam poskytovateľov, ktorí sú zapojení do projektu: TU